MICROINTREPRINDERI- Modificări fiscale 2024

Ce este o microîntreprindere?

 

Pe scurt, potrivit dispozițiilor Codului fiscal, o microîntreprindere este o persoană juridică română cu un număr redus de angajați și  o cifră de afaceri limitată la un anumit plafon.

 

De la 1 ianuarie 2024, prin intermediul OUG nr 115/2023 au fost aduse modificări numeroase și de substanță  regimului juridic al microîntreprinderilor iar în cele ce urmează o să le prezentăm pe scurt.

Din capul locului trebuie să știți că sistemul MICRO este opțional.

 

Alegerea sistemului de impozitare pe veniturilor microînteprinderilor se poate realiza la înființare, dacă îndeplinește la data înregistrării condițiile prevăzute de lege sau la începutul anului fiscal dacă la 31 decembrie a anului precedent îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru sistemul microîntreprinderilor  și nu a mai beneficiat de acest sistem începând cu anul 2023.

 

Pentru a fi încadrat în sistemul MICRO trebuie să fie îndeplinite cumulativ la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent  următoarele condiții:

1.a avut venituri mai mici sau egale cu 500.000 euro inclusiv veniturile întreprinderilor legate

2.capitalul social  este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale

3.nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată la Registrul Comerțului sau la instanțele de judecată.

4.a realizat venituri, altele decât cele din consultanță și/sau management (excepție cod CAEN 6920), în proporție de peste 80% din veniturile totale

5.are cel puțin un salariat, excepție face societatea nou-înființată.

6.are asociați/acționari care dețin, în mod direct sau indirect peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot și este singura persoană juridică  stabilită de către acționari/asociați să aplice sistemul de impunere 

7.a depus în termenul legal situațiile financiare anuale în situația în care există această obligație legală. 

 

De reținut!

 

Cu privire la plafonul de 500.000 euro, trebuie să aveți în vedere că, dacă în cursul anului fiscal o microîntreprindere realizează venituri  mai mari de 500.000 euro, devine în mod obligatoriu plătitoare de impozit pe profit  începând cu trimestrul depășirii, fără a mai avea posibilitatea de a mai opta pentru perioada următoare pentru aplicarea sistemului de impozitare pe veniturile microîntreprinderilor.

De asemenea, trebuie reținut că la stabilirea plafonului de 500.000 euro, limita privind veniturile se verifică luând în calcul și veniturile întreprinderilor legate.

Cotele de impozitare  pe veniturile microîntreprinderilor sunt următoarele:

1% pentru microîntreprinderile care realizează venituri care nu depășesc 60.000 euro inclusiv

3% pentru microîntreprinderile care realizează venituri mai mari de 60.000 euro

3% pentru microîntreprinderile care desfășoară activități corespunzătoare unor anumite coduri CAEN (medical, activități juridice, HORECA, IT).

 

Orice persoană juridică poate beneficia de sistemul MICRO?

Răspunsul este NU.

 

Trebuie reținut că nu toate societățile care îndeplinesc condițiile de mai sus pot beneficia de sistemul de impozitare pentru MICRO.

Sunt excluse de la acest sistem persoanele juridice care desfășoară activități în următoarele domenii:

-asigurărilor și reasigurărilor, al pieței de capital, inclusiv activități de intremediere/ distribuție în aceste domenii (excepție: intermediarii secundari de asigurări și/sau reasigurări care au realizat venituri din activitatea de distribuție de asigurări/reasigurări în proporție de până la 15% inclusiv din veniturile totale);

-bancar;

-jocuri de noroc;

-exploatare/dezvoltare a zăcămintelor de petrol și gaze naturale;

-entități transparente fiscal cu personalitate juridică;

-fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;

-fondul de compensare  a investitorilor;

-fondul de garantare a asiguraților/pensiilor private;

 

De reținut!

Dacă cifra de afaceri  depășește suma de 500.000 euro, societatea va trece la impozit pe profit începând cu trimestrul în care nu mai este îndeplinită această condiție.

Dacă societatea nu mai are cel puțin un salariat, va trece la impozit pe profit.

 

Pentru informații suplimentare, nu ezitați să mă contactați.