RADIERE AUTOTURISM-Nerespectarea de către cumpărator a obligației de a transcrie dreptul de proprietate asupra autoturismului achiziționat.

Sunt frecvente situațiile în care cumpărătorul unui autoturism nu își îndeplinește obligațiile legale privind trascrierea dreptului de proprietate asupra autoturismului achiziționat. Trebuie să știți că pentru rezolvarea acestei probleme este necesar să apelați la instanțelele de judecată pentru a obliga cumpărătorul, prin intermediul unei hotărâri judecătorești, la îndeplinirea obligațiilor legale.

 

Puteți solicita fie obligarea pârâtului (cumpărătorului) la îndeplinirea obligației prevăzută de dispozițiile art 11 alin. 4 din OG nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, fie autorizarea reclamantului să îndeplinească formalitățile necesare transcrierii dreptului de proprietate.

Potrivit dispozițiilor art 11 din OG 195/2002 ”Proprietarii de vehicule sau mandatarii acestora sunt obligaţi să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulaţie, conform prevederilor legale” iar potrivit dispozițiilor art 17 alin.2  din același act normativ ”Radierea din evidență a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condițiile legii”.

 

Frecvent se întâmplă ca ulterior vânzării cumpărătorul să săvârșească diverse fapte contravenționale iar în consecință  să fie emise procese verbale de constatare și sancționare a contravenției pe numele vechiului proprietar chiar dacă acesta din urmă a radiat autoturismul din evidențele fiscale.

De cele mai multe ori vorbim despre sancțiuni în domeniul taxei de drum (rovinietă) întrucât acestea se emit automat ca urmare a înregistrărilor efectuate de către camerele video fixe. În aceste situații, dacă sancțiunile sunt definitive, trebuie să știți că tot prin intermediul unei cereri de chemare în judecată puteți obliga cumpărătorul la plata amenzilor contravenționale..

Temeiul legal pentru a solicita obligarea pârâtului la plata amenzilor contravenționale este reprezentat de instituția prevăzută la art. 1348 Cod civil.

De asemenea, este important să știți că, dacă a fost perceput impozit  iar în evidențele fiscale figurați cu debite, puteți solicita obligarea cumpărătorului la plata acestora.

 

Dacă vă confruntați cu o problemă precum cea descrisă anterior, vă invit să mă contactați în vederea stabilirii unei strategii de apărare.